Ohjaajakoulutus


STOTT PILATES® -koulutukset tunnetaan ympäri maailmaa korkealaatuisina ja luotettavina. Johtavan koulutusorganisaation maine on muodostunut pitkän ohjaus- ja tuotekehityksen kautta. Manuaalit ovat selkeitä ja liikkeet perusteltuja, mikä antaa hyvät edellytykset ohjata asiakkaita turvallisesti ja loogisesti edeten. Liikekuvastojen ja kattavan DVD-kirjaston lisäksi ohjaaja saa työkalut, -taidot ja tietämyksen kehittää tuntiohjelmaansa erityyppisille asiakkaille sopiviksi. STOTT PILATES® -ohjaajakoulutus antaa Pilates-ohjaajalle monipuoliset, elinikäisen oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet, suuren organisaation tuen sekä väylän opiskella Pilates-kouluttajaksi.

PilatesFinland järjestää Intensive Program-koulutusosioita ja Workshoppeja Oulussa.

Koulutuksen sisältö:

IMP - Intensive Mat Plus - level 1, 40 tuntia. Koulutus valmistaa sinut ohjaamaan STOTT PILATES Matwork tason 1 (essential&intermediate) harjoitteita turvallisesti jatehokkaasti.

IR - Intensive Reformer - 50 tuntia. Koulutus valmistaa sinut ohjaamaan STOTT PILATES tason 1 Reformer repertuaarin (essential&intermediate) harjoitteita turvallisesti ja tehokkaasti.

AM - Advanced Mat - 6 tuntia, koulutus on avoin kaikista Pilates-ohjaajakouluista tulleille ohjaajille.

Intensive Mat-Plus-kokonaisuus sisältää 40 tuntia lähiopetusta. Kurssille osallistuminen edellyttää toiminnallisen anatomian tuntemusta, min. 3 vuoden kokemus liikunnanohjauksesta ja min. 30 tunnin harjoittelua Pilatestunneilla. Sisältö: harjoitusohjelman rakentaminen yksityis- ja ryhmätunneille, perus-, keskitaso ja voima-ohjelmat, pienvälineiden käyttö: kuminauha, Pilatesrengas ja kaari-ohjelmat, yhteensä 63 harjoitusta ja runsaasti modifikaatioita. Jos haluat sertifikaatin, on kurssin jälkeen suoritettava min. 10 tuntia observointia, min. 30 tuntia omaa harjoittelua ja min. 15 tuntia ohjaamisen harjoittelua, yhteensä min. 95 tuntia. Tämän jälkeen voit suorittaa kokeen, joka sisältää teoria- ja käytännön osuudet.

Intensive Reformer-kokonaisuus sisältää 50 tuntia lähiopetusta. Kurssille osallistuminen edellyttää toiminnallisen anatomian tuntemusta, min. 3 vuoden kokemus liikunnanohjauksesta ja min. 30 tunnin harjoittelua Pilatestunneilla. Sisältö: Reformer-laitteen tehokas käyttö keskikehon vakauden ja voiman lisäämiseksi, nivelten vakaus, kontrolloitu liikkuvuus, tasapaino ja koordinaatio. Harjoitusohjelmien rakentaminen yksityis- ja ryhmätunneille, perus-, keski- ja voima-ohjelmat. Yhteensä 122 harjoitusta ja runsaasti modifikaatioita. Jos haluat sertifikaatin, on kurssin jälkeen suoritettava min. 10 tuntia observointia, min. 40 tuntia omaa harjoittelua ja min. 25 tuntia ohjaamisen harjoittelua, yhteensä min. 125 tuntia. Tämän jälkeen voit suorittaa kokeen, joka sisältää teoria- ja käytännön osuudet.

Lisätietoja koulutuksista:
PilatesFinland, Tarja Suoninen 044 0588289
pilatesfinland@gmail.com tai tarja@pilatesoulu.com


 Suosittelemme harjoittelun aloittamista 3-5 yksityistunnin (à 60 min.) sarjalla, jolloin ensimmäinen tapaamiskerta aloitetaan kokonaisvaltaisella kehonkartoituksella.

Tämän jälkeen voit jatkaa harjoittelua ohjaajasi suosituksen mukaisesti joko yksityisesti tai ryhmissämme. Tarjous: starttipaketti 3 krt yksityistunti 60'  220€. Tiedustelut sähköpostilla.

info@pilatesespoo.fi Reformer-laiteharjoittelu

STOTT PILATES®

Menetelmässä yhdistyvät kehon toiminnallisuuteen liittyvä uusin tieto ja Pilates-harjoittelun periaatteet. Harjoittelun tulokset tuntuvat ja näkyvät jo muutaman harjoituskerran jälkeen.

Lue lisää »