Mitä on Pilates?

Pilates on alun perin saksalaisen Joseph H. Pilateksen (1883-1967) luoma voimistelumenetelmä, engl. Contrology. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki studiollaan New Yorkissa Yhdysvalloissa yli 40 vuoden aikana. Laajan liikerepertuaarin lisäksi Pilates kehitti menetelmään kuuluvia harjoituslaitteita. Ns. ensimmäisen sukupolven opettajat jatkoivat menetelmän ohjaamista ja kehittivät sitä edelleen. Nykyään Pilates on maailmalla eniten kasvava Body and Mind-harjoittelumuoto. Parhaat harjoitustulokset saavutetaan yksityisohjauksessa, vaikka myös pienryhmissä voi saada hyvää ohjausta ja oppia menetelmän perusteet. Pilates-suuntauksia on useita, mutta kaikki pohjautuvat Joseph Pilateksen luomaan liikerepertuaariin. Osa suuntauksista painottaa alkuperäistä repertuaaria, mutta modernit suuntaukset ovat sulauttaneet nykytiedon kehon toiminnasta perinteisiin harjoitteisiin, jotta harjoittelu olisi turvallista ja vastaisi paremmin yksilöllisiin tarpeisiin.

Pilates-harjoittelun yleistavoite on kehittää optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvistamalla koko kehoa. Harjoittelun alkuvaiheessa fokus on erityisesti keskikehossa, koska on ensisijaista vahvistaa tasapainoisesti selkärankaa, lantiota ja rintakehää tukevia ja liikuttavia lihaksia sekä syventää hengitystä. Lapojen, raajojen ja pään liikkeet nivelletään vahvaan keskikehoon. Harjoittelu vahvistaa kaikkia kehon lihaskerroksia tasapainoisesti, kun nivelten terveet liikeradat opitaan ja lihakset alkavat toimia hyvässä yhteistyössä niille kuuluvalla tavalla. Esimerkiksi ulompien, globaalien tukilihasten tulisi kontrolloida nivelten liikeratoja ja siten koordinoida taloudellista ja vähäenergistä tuki- ja liikuntaelinten käyttöä. Syvien, lokaalien tukilhasten tärkeä tehtävä on tukea nivelten turvallista asentoa. Niitä harjoitetaan hyvin matalalla kuormituksella ja ne yleensä aktivoituvat ja vahvistuvat automaattisesti, kun lantio, rintakehä ja lavat ja pää opitaan vakauttamaan neutraalialueilla raajojen liikkuessa. Uloimmat, globaalit lihakset aktivoituvat helposti nopeissa ja paljon voimaa vaativissa liikkeissä ja ovat usein yliaktiivisia. Ne toimivat paremmin, kun syvemmät lihaskerrokset vahvistuvat, tukevat ja kontrolloivat liikkeitä.

Säännöllinen Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa, tasapainon hallintaa sekä kehotietoisuutta. Harjoituksia tehdään sekä matalalla että korkealla kuormitustasolla sekä pienillä ja isoilla liikeradoilla riippuen harjoituksen tavoitteesta.

Kuka voi harrastaa Pilatesta?

Pilates on kaikille sopiva looginen ja uusia haasteita tarjoava liikuntamuoto, jota kuka tahansa voi harrastaa. Harjoitusliikkeet voidaan soveltaa sopimaan kaikille kehotyypeille ja kuntotasoille ja sen terveyttä parantavasta vaikutuksesta hyötyvät kaikki.

Pilates-menetelmän ammattitaitoinen ja tuloksellinen ohjaaminen vaatii vuosien opiskelua; perehtymistä harjoitusliikkeisiin, ihmisen kehon toiminnallisen anatomian ja erilaisten kehotyyppien tuntemusta. Kun olet aloittamassa Pilates-harjoittelua, sinun kannattaa ottaa selvää ohjaajan ammatillisesta pätevyydestä. Ammattitaitoinen ohjaus tapahtuu yksityisesti tai pienryhmässä, jotta saisit yksilöllistä ohjausta.


 Suosittelemme harjoittelun aloittamista 3-5 yksityistunnin (à 60 min.) sarjalla, jolloin ensimmäinen tapaamiskerta aloitetaan kokonaisvaltaisella kehonkartoituksella.

Tämän jälkeen voit jatkaa harjoittelua ohjaajasi suosituksen mukaisesti joko yksityisesti tai ryhmissämme. Tarjous: starttipaketti 3 krt yksityistunti 60'  220€. Tiedustelut sähköpostilla.

info@pilatesespoo.fi Reformer-laiteharjoittelu

STOTT PILATES®

Menetelmässä yhdistyvät kehon toiminnallisuuteen liittyvä uusin tieto ja Pilates-harjoittelun periaatteet. Harjoittelun tulokset tuntuvat ja näkyvät jo muutaman harjoituskerran jälkeen.

Lue lisää »